Ilustrátor na cestách

by Martin "Cuco" Luciak

Jednou z ďalších možností ako prezentovať seba a svoju tvorbu je kreslenie pred publikom. V mojom prípade je to konkrétne tvorenie ilustrácií priamo na besedách s autorom kníh, ktoré aj  ilustrujem. Ide o priamy kontakt s čitateľom, resp. divákom. Okrem toho, že ide o zábavu, je to aj oživenie besedy, alebo akcie (krst knihy) a vzájomnú výpomoc. Ilustrátor robí kulisu autorovi a na oplátku zase oslovuje nových ľudí a získava potenciálnych zákazníkov. A keďže autor kníh beseduje krížom krážom po Slovensku, ilustrátor cestuje spolu s ním.

Ja som takto nadviazal spoluprácu s viacerými autormi. S niektorými aj na opätovnej báze, najmä s  Markom E. Pochom, Jankom Išom, Filipom Červenákom. S Markom E. Pochom je spolupráca najintenzívnejšia. Okrem toho, že chodím kresliť na jeho besedy (v jeho prípade ide skôr o šou), podieľal som sa na tvorbe obálok kníh Na hroby, Krajina kanibalov, Kontakt, Dom 490. Spolu sme vytvorili aj zopár krátkych komiksov, napr.: Stvoritelia, Ľudevít - lovec príšer. 

Napriek tomu, že akcia trvá zväčša hodinku, volím si vždy veľký formát na kreslenie (A1), aby všetci v publiku dobre videli, čo kreslím. Podľa náročnosti témy a kompozície potom zvážim, či zostanem len pri jednoduchej kresbe, alebo stíham aj tieňovanie, prípadne „vypichnúť“ niektoré časti farebne.

Moje ilustrácie majú prevažne komiksový/realistický štýl. Len málokedy sa vyjadrujem abstraktne, alebo štylizovanou kresbou. Námet na ilustráciu, na ktorú budem kresliť na besede, si dohodneme s autorom dopredu, ale väčšinou to býva tesne pred samotnou akciou, takže rozvrhnutie samotnej kompozície prebieha za pochodu. Úplne na záver sa jeden vybraný šťastlivec z publika stane majiteľom mojej kresby, ktorú si odnáša domov ako pamiatku na besedu.

Zopár rád ako sa dostať k ilustrovaniu

Ak ste šikovný výtvarník a neviete ako sa dostať k ilustrovaniu kníh, nájdite si svojho dvorného autora. Alebo naopak, staňte sa dvorným ilustrátorom jedného alebo dvoch, troch autorov. Podmienkou je samozrejme, aby to bol aktívny spisovateľ. Či už ide o autora rozprávok, historických alebo dobrodružných románov, hororov, fantasy, prípadne komiksových scenárov. Ideálne je, ak to bude na kamarátskej báze. A ak vám čas dovolí občas vycestovať spolu s autorom na besedu a zakresliť si pred publikom. ;)

Cucove ilustrácie sa dajú vidieť a kúpiť tu

Prečítaj si aj rozhovor s Cucom .

 

© COPYRIGHT 2018