Ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov

Happy Melon Gallery záleží na ochrane osobných údajov, preto sme pripravili Zásady ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov Vám majú pomôcť pochopiť, aké údaje zbierame, prečo ich zbierame, čo s nimi robíme a ako ich uskladňujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte, ak používate naše webové stránky, služby alebo ak s nami obchodujete.

Všetky získané osobné údaje sú spracovávané v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. Kontaktné údaje sú:

Happy Melon Gallery, Doležalova 15 Bratislava 821 04, tel: +421 915 768 320, e-mail: [email protected]

 

happymelon.sk je internetovou službou, ktorá sprostredkuváva predaj a kúpu umeleckých diel medzi zaregistrovanými umelcami a kupujúcimi. Aby sme mohli naše služby úspešne vykonávať, zbierame a používame osobné údaje.

Pri využívaní našich služieb môžete nájsť odkazy na ďalšie webové stránky, aplikácie a služby alebo nástroje, ktoré vám umožnia zdieľať informácie s ostatnými webmi, aplikáciami a službami. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok, aplikácií a služieb a odporúčame, aby ste si skontrolovali zásady ochrany osobných údajov každej z týchto webových stránok, aplikácií a služieb predtým, ako s nimi budete zdieľať akékoľvek osobné údaje.

 

Ak nesúhlasíte s ustanoveniami našich Zásad ochrany osobných údajov, nepoužívajte naše služby.

 

Vaše osobné informácie

 

Všetky osobné informácie, ktoré zbierame, sa týkajú poskytovania a zlepšovania našich služieb a ich funkcie spadajú do troch hlavných kategórií:

 • Informácie, ktoré nám poskytujete
 • Informácie, ktoré zbierame automaticky
 • Informácie, ktoré získavame od tretích strán

Ktoré osobné informácie zhromažďujeme:

 1. Bez registrácie

Keď navštívite našu stránku, štandardne ukladáme nasledovné údaje:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) počítača, s ktorým sa pripájate
 • Webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili (odkaz)
 • Stránky, ktoré z našej web stránky navštívite
 • Dátum a čas návštevy
 • Typ nastavenia prehliadača
 • Operačný systém

Tieto údaje používame na štatistické účely bez odkazu na jednotlivcov.

 1. S registráciou

Používame len osobné údaje, ktoré nám aktívne poskytnete (napr. kontaktné údaje na registráciu, informácie o profile alebo fotografie). Máte možnosť sa registrovať ako umelec – artist, alebo kupujúci – shopper/art lover.

Umelci

Pri registrácii ako umelec - artist budete vyzvaní, aby ste nám poskytli nasledovné informácie, bez ktorých nie je možné registráciu dokončiť:

 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Prezývka, pod ktorou budete na našich stránkach fungovať
 • Meno a priezvisko
 • Kontaktná adresa ( ulica, číslo, mesto, PSČ, štát )
 • Kraj
 • Telefónne číslo
 • IBAN a Swift
 • Informácia, či budete prijimať objednávky na mieru zákaznikovi.

 

Po registrácii je ešte možné pridať :

 • Obrázok, ktorý budete mať v profile. Či už vaša fotografia, alebo nejaký iný obrázok, ktorý je možné použiť z hľadiska autorských práv.
 • Fakturačná adresa. Tá bude v úvode skopírovaná z vašej kontaktnej adresy. Je možné pridať meno firmy, IČO, DIĆ a IĆ DPH.
 • Dodacia adresa. Ak by ste sa ako umelec rozhodli nakupovať od iného umelca.
 • O mne. V rámci tejto sekcie máte možnosť o sebe uviesť informácie, ktoré uznáte za vhodné ( samozerjme okrem kontaktných údajov )
 • Fotografie diel, ktorých ste autorom a informácie o nich.

 

Priame kontaktné informácie (napr. e-mailová adresa, tel. č., kontaktná adresa atď. ) sa na vašom profile nezobrazujú a preto ich nevidia ani ostatní členovia. Zobrazuje sa len vaša prezývka, kraj a prípadná fotografia alebo obrázok, ktorý ste do profilu nahrali. Plus informácia, či pracujete na objednávku. Vo vašom profile sa tiež zobrazia diela, ktoré ste nahrali na stránku a ktoré sú aktívne a na predaj. Diela môžu alebo nemusia byť komentované užívateľmi portálu – v závislosti na tom, či ste to umožnili alebo nie. Avšak váš profil môže byť komentovaný užívateľmi portálu. Portál happymelon.sk si vyhradzuje parvo na vymazanie nevhodných alebo urážlivých komentov. Užívatelia sú zodpovední za osobné údaje, ktoré v komentároch zverejnili. Komentáre ostávaju na portáli aj po vymazaní účtu uťívateľa.

 

Shopperi/art loveri - Kupujúci

Pri registrácii ako kupujúci – shopper/art lover budete vyzvaní, aby ste nám poskytli nasledovné informácie, bez ktorých nie je možné registráciu dokončiť:

 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Prezývka, pod ktorou budete na našich stránkach fungovať

 

Po registrácii je ešte možné pridať :

 • Kontaktná adresa ( ulica, číslo, mesto, PSČ, štát )
 • Meno a Prizvisko
 • Telefónne číslo
 • Obrázok, ktorý budete mať v profile. Či už vaša fotografia, alebo nejaký iný obrázok, ktorý je možné použiť z hľadiska autorských práv.
 • Fakturačná adresa. Je možné pridať meno firmy, IČO, DIĆ a IĆ DPH.
 • Dodacia adresa.

 

Priame kontaktné informácie (napr. e-mailová adresa, tel. č., kontaktná adresa atď. ) sa na vašom profile nezobrazujú a preto ich nevidia ani ostatní členovia. Zobrazuje sa len vaša prezývka, a prípadná fotografia alebo obrázok, ktorý ste do profilu nahrali.

 

Tieto údaje zbierame prioritne na plnenie účelu vyplývajúci zo zmluvných a predzmluvných vzťahov.

 

Je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu a informáciám starostlivo, zvolením hesla a odhlásením sa po použití služieb.

 

Cookies

Používame „cookies“, aby boli vaše interakcie s platformami jednotlivo identifikovateľné a optimalizované. Cookie je textový súbor, ktorý je buď dočasne uložený v pamäti počítača („cookies relácie“,“cookies sessions”) alebo uložený na pevný disk („permanentné cookies“). Cookies môžu obsahovať informácie o vašich predchádzajúcich požiadavkách na príslušný server alebo informácie o tom, aké ponuky ste dostali. Cookies sa nepoužívajú na spúšťanie programov ani nespôsobujú vírusy vo vašom počítači. Hlavným účelom cookies je poskytovať ponuku na mieru tak, aby používanie služby bolo čo najpohodlnejšie.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby prijímali súbory cookies. Vy si môžete nastaviť prehliadač tak, že odmietne alebo požiada o potvrdenie prijatia cookies.

Používame cookies relácie, cookies partnerov, pridružené cookies a trvalé cookies.

 • Cookies relácie: používa väčšinou „cookies relácie“, “cookies sessions” ktoré nie sú uložené na pevnom disku a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Cookies sa používajú na overenie prihlásenia a vyváženie zaťaženia systému.
 • Partnerské a pridružené Cookies: používame tieto cookies, ak máte prístup k našim službám cez externý reklamný priestor. Tieto súbory cookie slúžia na vybavovanie účtov s partnermi a neobsahujú vaše osobné informácie.
 • Permanentné cookies: využívame „permanentné cookies“, “persistent cookies” na uloženie vašich osobných nastavení. Umožňuje to prispôsobiť a zlepšiť naše služby, pretože pri ďalšej návšteve viete nájsť svoje osobné nastavenie.

 

Zákonnosť spracovania a súhlas

Používame len vaše osobné údaje, na ktoré máme zákonný nárok (inými slovami právo). Zákonný nárok, najmä v súlade s čl. 6, 9 GDPR a zahŕňa

 • súhlas (kedy dávate súhlas napríklad s ohľadom na odber noviniek),
 • zmluvu (kedy je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, napríklad Podmienky použitia/Všeobecné obchodné podmienky
 • dodržiavanie právnej povinnosti (napr. retenčné povinnosti a kontroly prania špinavých peňazí, ktoré si vyžadujú skladovať alebo inak spracovávať údaje)
 • ochrana vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných fyzických osôb (napríklad ak obdržíme náznaky možného ohrozenia používateľa), a
 • “oprávnené záujmy ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď takéto záujmy prevýšia záujmy základných práv a slobôd našich používateľov, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov"; medzi oprávnené záujmy patrí
 • zaistenie bezpečnosti a prevádzkyschopnosti našich IT systémov
 • zlepšovanie a prispôsobenia našich služieb, vrátane analýzy správania
 • s využívaním služieb tretích strán na analytické a marketingové účely, ako je uvedené nižšie
 • s použitím osobných údajov na skúmanie, tvrdenie, výkon a obranu právnych nárokov.

Ak budeme používať osobné údaje na účely, ktoré si podľa právnych predpisov vyžadujú váš súhlas, budeme vždy žiadať o váš výslovný súhlas a váš súhlas zaznamenáme.

Svoj súhlas môžete udeliť a odvolať kedykoľvek a/alebo pri budúcom využívaní vašich osobných údajov.

Na základe oprávneného záujmu môžete vždy namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Ak chcete vzniesť námietku alebo odvolať súhlas, postačí, ak nám zašlete správu. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na [email protected]

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa právnych podkladov, na základe ktorých budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré nájdete v úvode tohoto textu alebo na stránke happymelon.sk.

 

 

Komunikácia

Happymelon.sk vám posiela e-maily, e-mailové notifikácie na vami zadanú mailovú adresu. Tieto e-maily vás upozorňujú na dostupnosť služby alebo dianie na portáli, ktoré s vami súvisí, ako napr. Potvrdenie e-mailovej adresy pri registrácii, prijatie správy do internej pošty, cenovú ponuku od užívateľa portálu atď. Taktiež vás môžeme kontaktovať napr. telefonicky, e-malom alebo sms správou pre účely poskytnutia užívateľskej podpory alebo akciami súvisiacimi s vykonaním transakcie.

 

Deti

Nami ponúkané služby nie sú určené pre deti do 16 rokov. Podmienky používania vyžadujú, aby všetci vlastníci účtu mali najmenej 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje o osobách mladších ako 16 rokov. Ak zistíme, že sme získali informácie od užívateľov mladších ako 16 rokov, prijmeme okamžité opatrenia s cieľom odstrániť ich údaje.

 

Nákupno-predajný proces

Pri nákupno-predajnom procese happymelon.sk zdieľa osobné údaje medzi dvomi užívateľmi zapojenými do procesu, ako napríklad dodacia adresa, fakturačné údaje a údaje o platbe. Ak uskutočníte predaj alebo nákup na portáli happymelon.sk inštruujete nás, aby sme týmto spôsobom zdieľali vaše údaje. Keďže ide o podstatu služieb, ktoré poskytujeme, musíme tak učiniť, aby sme splnili naše povinnosti podľa podmienok používania. Žiadame vás a zároveň očakávame, že budete rešpektovať súkromie užívateľa, ktorého údaje ste získali. Máte obmedzenú licenciu na použitie získaných informácií iba pre procesy súvisiacu s happymelon.sk. Neudeľujeme licenciu na použitie údajov na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez výslovného súhlasu užívateľa nesmiete posielať e-maily alebo fyzické maily alebo inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.

Ak predávate prostredíctvom portálu happymelon.sk, môžete získať určité osobné údaje, napríklad pri komunikácii s používateľmi, alebo pri uzatváraní transakcií s kupujúcimi. Znamená to, že spracovávate osobné údaje (napríklad meno kupujúceho, e-mailovú adresu a dodaciu adresu). V rozsahu v ktorom to urobíte ste podľa právnych predpisov nezávislým prevádzkovateľom.

Zodpovedáte za ochranu osobných informácií používateľa, ktoré získate alebo spracujete aj za dodržiavanie všetkých príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb. Patria sem platné zákony na ochranu údajov a súkromia, ktoré upravujú spôsoby, akými môžete používať údaje používateľa. Takéto zákony môžu vyžadovať, aby ste publikovali a dodržiavali zásady ochrany osobných údajov, ktoré musia byť dostupné pre užívateľov happymelon.sk  s ktorými spolupracujete a ktoré sú kompatibilné s podmienkami používania. Ďalšie údaje k Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov nájdete na stránkach https://gdpr-info.eu a http://gdprandyou.ie.

Ako prevádzkovateľ, môžete mať povinnosť podľa príslušných zákonov o ochrane údajov a súkromia vyhovieť požiadavkám na prístup k údajom, prenosnosť, opravu, vymazanie a námietky voči spracovaniu. Ak zverejníte osobné údaje bez riadneho súhlasu kupujúceho, zodpovedáte za toto neoprávnené zverejnenie. Osobné údaje získané využívaním služieb nesmiete používať na nevyžiadané komerčné správy alebo neautorizované transakcie. Bez súhlasu kupujúceho nesmiete do svojho e-mailového alebo fyzického zoznamu adries pridať žiadneho užívateľa happymelon.sk alebo používať identitu kupujúceho na účely marketingu.

Ak ste vy a spoločnosť Mgr. Mariana Kardošová – Happy Melon Gallery uznaní za spoločného prevádzkovateľa osobných údajov a ak je spoločnosť Mgr. Mariana Kardošová – Happy Melon Gallery žalovaná, pokutovaná alebo inak musí znášať výdavky z dôvodu niečoho, čo ste urobili ako spoločný prevádzkovateľ osobných údajov kupujúceho, súhlasíte s tým, že odškodníte spoločnosť Mgr. Mariana Kardošová – Happy Melon Gallery v plnej výške nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s vašim spracovaním osobných údajov

 

Sprístupnenie a uchovávanie dát

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretej strane za nasledujúcich podmienok: v reakcii na zákonné požiadavky verejných orgánov vrátane splnenia zákonných požiadaviek pre národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva; ochrany alebo uplatňovanie našich zákonných práv pred súdnymi nárokmi vrátane inkasovania dlhu; v reakcii na predvolanie, súdny príkaz, právny proces alebo inú právnu požiadavku; alebo ak v dobrej viere usúdime, že takéto zverejnenie je potrebné na dodržanie zákona, zabránenie bezprostrednému fyzickému poškodeniu, finančnej strate, podozreniu z podvodu, ohrozeniu nášho majetku alebo porušeniu podmienok používania. Ak príjmeme zákonnú overenú žiadosť o záznam alebo údaje užívateľa v jednej z okolností hore uvedených , môžeme zverejniť osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať, ale neobmedzujú sa na meno člena, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a názov spoločnosti.

 

Nástroje používané na spracovanie údajov:

 

 1. Použitie analytických program a remarketing

happymelon.sk analyzuje online správania členov. Aby sme zlepšili naše služby, vytvárame anonymné profily používateľov. Na to používame okrem iného Google Analytics (s funkciou Universal Analytics), služby analýzy webu poskytované Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), ale s rozšírením „anonymizeIp“. Spracovávajú sa iba skrátené IP adresy, bez priamej referencie na jednotlivcov.

Informácie vygenerované súbormi cookies o vašom používaní webových stránok - vrátane vašej IP adresy budú prenášané na server Google v USA a budú tam uložené. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetových stránok, na vytváranie správ o činnosti internetových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytne ich ostatným webovým stránkam a súvisiacim internetovým službám. Správy vytvorené spoločnosťou Google obsahujú demografické údaje a údaje o záujmoch, ktoré sa zakladajú na vašej interakcii s reklamou, alebo vašimi návštevami na reklamných stránkach. Spoločnosť Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies tak, že to zvolíte v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Podotýkame však, že v takomto prípade vám nemusí byť umožnené používanie všetkých funkcií týchto webových stránok. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.

Môžete namietať proti zhromažďovaniu a analýze používania služby Google Analytics. Na vypnutie Google Universal Analytics použite príslušný zásuvný modul. Takisto môžete použiť nastavenie cookies v Zásadách používania osobných údajov spoločnosti Google, aby ste spoločnosti Google zabránili používanie cookies na reklamné účely: https://adssettings.google.com/

Pre viac informácií o podmienkach používania a Zásadách ochrany osobných údajov kliknite na: www.google.com/analytics/terms/gb.html

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

 

 1. Plugin Facebooku

Používame sociálne pluginy („pluginy“) poskytované sociálnou sieťou facebook.com, prevádzkovanú Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tieto pluginy majú logo Facebook. Ak používate sociálne pluginy na stránke happymelon.sk, váš prehliadač vám umožní priame pripojenie pomocou serverov spoločnosti Facebook. Facebook potom prenáša obsah pluginu do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky.

Takto Facebook získa informáciu, že ste vstúpili na príslušnú stránku happymelon.sk. Ak ste prihlásený do Facebooku, Facebook môže návštevu stránky happymelon.sk priradiť k vášmu Facebook účtu. Ak používate pluginy Facebook (napr. stlačením tlačidla „Páči sa mi“), príslušné informácie sú prenášané z vášho prehliadača na Facebook a tam sú uložené. Pre účely a rozsah zhromažďovania osobných informácií a ich ďalšieho spracovania a používania zo strany spoločnosti Facebooku, a v súvislosti s vašimi právami v tejto oblasti a možnosťami nastavenia ochrany vášho súkromia, si pozrite zásady ochrany osobných údajov na Facebooku.

 

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook takto zhromažďovala vaše osobné informácie, odporúčame vám, aby ste sa pred návštevou stránky happymelon.sk odhlásili z Facebooku.

 1. Používanie sociálnych pluginov Google+

Používame sociálnu sieť „+1“ Google Plus,prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google+“).

Keď navštívite naše webové stránky, ktoré obsahujú sociálne pluginy, Váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom Google. Obsah tlačidla „+1“ sa prenesie z Googlu priamo do vášho prehliadača, ktorý vloží do webovej stránky.

Preto nemáme žiadny vplyv na množstvo dát zhromaždených pomocou tlačidla Google+.

Podľa spoločnosti Google, nie sú žiadne osobné údaje zhromažďované bez kliknutia na tlačidlo. IP adresa sa ukladá iba v prípade členov, ktorí sú prihlásení.

K informáciám o účele a rozsahu zhromažďovania údajov, ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany spoločnosti Google, rovnako ako k vašim právam v tomto ohľade a možnostiach nastavenia ochrany súkromia môžete pristupovať pomocou Zásad o ochrane osobných údajov spoločnosti Google. Kliknite na tlačidlo „+1“ a zodpovedajúce FAQ (napríklad https: // support. google.com/plus/answer/1319578 refer).

Ak nechcete, aby spoločnosť Google+ zhromažďovala vaše osobnú údaje, odporúčame vám sa z Google+ odhlásiť pred návštevou stránky happymelon.sk.

 1. Používanie sociálnych pluginov Twitter

Používame sociálne pluginy („pluginy“) zo sociálnej siete twitter.com, prevádzkovanej Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy majú logo Twitter. Keď si zvolíte webovú stránku happymelon.sk, ktorá obsahuje sociálny plugin, váš prehliadač si vytvorí priame spojenie so servermi Twitter. Twitter potom prenáša obsah pluginu do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Takto Facebook získa informáciu, že ste vstúpili na príslušnú stránku happymelon.sk. Ak ste zároveň pripojení na Twitter, môže Twitter priradiť vašu návštevu k účtu Twitter. Ak používate pluginy Twitter na interakciu (napríklad tweetujete nejaký príspevok), príslušné informácie sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na Twitter a tu sa ukladajú. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany spoločnosti Twitter, rovnako ako vaše práva v tomto smere a nastavenie možností pre ochranu vášho súkromia možno nájsť v zásadách ochrany súkromia Twitter na https://twitter.com/privacy.

Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter zhromažďovala vaše údaje, odporúčame vám sa z Twittera odhlásiť predtým, ako navštívite stránku happymelon.sk.

     

   

 Prenášanie osobných údajov do tretích krajín a iným prijímateľom

Na spracovanie údajov sčasti využívame externých poskytovateľov služieb. Tieto spoločnosti sme starostlivo vybrali a schválili, sú viazané našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolované. Ak sa vaše údaje spracovávajú týmito spoločnosťami mimo Európskej únie, môže to mať za následok, že vaše údaje budú spracované v krajine, ktorá má nižšiu ochranu, než je ochrana v Európskej únii.

Informácie zhromaždené v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) môžu byť napríklad prevedené do krajín mimo EHP na účely, ako je popísané v týchto Zásadách. Využívame vhodné ochranné opatrenia, ako štandardné zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou či iný legálne schválený mechanizmus, čím zabezpečujeme zákonný prenos vašich osobných údajov mimo EHP.

Osobné údaje budú poskytnuté externým poskytovateľom služieb iba v prípade potreby ich poskytnutia napr. marketingovým spoločnostiam, na účely spracovania objednávky, uplatňovania si pohľadávok (atď.). V takýchto prípadoch sa uistite, že títo poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní alebo prostredníctvom iných opatrení zaručte, aby zabezpečili príslušné normy na ochranu údajov.

 

Trvanie skladovania a uschovávania

Budeme uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre splnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo tak dlho, ako nám zákon poskytne ďalší úložný priestor pre iné účely, napríklad na obranu právnych nárokov. Pre zrušenie účtu napíšte na [email protected].  Pri zrušení účtu odstránime všetky informácie, ktoré o vás máme. Ak úplné vymazanie vašich údajov nie je možné alebo nie je nutné z právnych dôvodov, budú príslušné údaje zablokované pre ďalšie spracovanie. Tento systém je blokovaný v nasledovných prípadoch:

- údaje o objednávkach a províziach v prípade nezaplatenćh faktúr a nevybavených a/alebo reklamovaných objednávok.

- Aj keď nemáme zákonnú povinnosť ukladať vaše údaje, môžeme upustiť od ich okamžitého vymazania v zákonom povolených prípadoch, a namiesto toho ich zablokovať. To platí najmä v prípadoch, v ktorých sa javí potreba ďalšieho spracovanie údajov na základe zmluvy, v dôsledku trestného stíhania alebo právnej obrane (napríklad v prípade sťažností). Rozhodujúcim faktorom pre trvanie zablokovania sú premlčacie lehoty. Po uplynutí príslušnej premlčacej doby budú príslušné údaje definitívne odstránené.

Nástroje používané na ochranu vašich údajov

Na ochranu proti neoprávnenému použitiu, oznámeniu alebo prístupu k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, používame technologické, organizačné a fyzické ochranné opatrenia. Všetky informácie, ktoré odošlete pri registrácii alebo prihlásení sa na naše stránky (napr. kontaktné údaje, profilové informácie) sú kódované. Toto šifrovanie chráni dôvernosť výmeny osobných informácií medzi vami a našim webovým serverom, a pomáha predchádzať zneužitiu osobných informácií, napríklad prostredníctvom odpočúvania. Používame šifrovacie technológie SSL (Secure Socket Layer). Ide o akceptovanú a široko používanú technológiu. Vzhľadom k zhromažďovaniu osobných informácií boli prijaté technické opatrenia na ukladanie takýchto osobných údajov v zabezpečenom prostredí. Prístup k informáciám je obmedzený, má ho len majiteľ happymelon.sk a poskytovateľom služieb a je poskytnutý iba na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, kontrolách kvality, preskúmania sťažností a marenia podvodov. Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú uložené v EÚ.

 

Niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť uložené na serveroch umiestnených mimo jurisdikcie bydliska, kde sa zákony na ochrana údajov môžu líšiť od krajiny, v ktorej žijete. Výsledkom je, že tieto informácie môžu podliehať žiadostí o prístup od vlády, súdov či uplatnení práva v týchto jurisdikciách v súlade s právnymi predpismi. V súlade s platnými právnymi predpismi v týchto iných jurisdikciách sa vynasnažíme zabezpečiť, aby príslušné ochranné opatrenia na spracovanie údajov v tejto krajine boli opodstatnené na zachovanie ochranných opatrení týkajúcich sa osobných údajov, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré platia v EÚ.

 

Práva používateľa

 

Podľa GDPR máte nasledujúce práva vo vzťahu k informáciám, ktoré si v písomnej podobe môžete uplatniť kedykoľvek.

 • Právo na informáciu

Právo byť informovaný zahŕňa povinnosť spracovateľa, aby poskytoval „spravodlivé informácie o spracovaní“, väčšinou prostredníctvom oznámenia o ochrane osobných údajov. Zdôrazňuje to potrebu transparentnosti nad tým, ako budeme používať osobné údaje našich zákazníkov.

 • Právo na prístup

Právo na prístup dáva dotknutej osobe právo požadovať od spracovateľa informácie týkajúce sa jeho/jej osobných údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o: a) získanie informácií, či jeho/jej osobné údaje spracúvajú, b) v prípade, ak áno, dotknutá osoba môže vyžadovať prístup k údajom a získať kópiu, a c) získanie dodatočných informácií o spracovaní.

 • Právo na opravu

Dotknuté osoby majú právo požadovať od spracovateľa odstránenie nepresností v ich osobných údajoch. V prípade, že údaje, ktoré spracovateľ vlastní, nie sú aktuálne alebo sú neúplné, dotknutá osoba môže vyžadovať doplnenie svojich údajov.

 • Právo na vymazanie/Právo byť zabudnutý

Právo na vymazanie umožňuje dotknutej osobe požadovať od spracovateľa odstránenie alebo vymazanie svojich osobných údajov z jeho systému tak, aby tieto údaje nemohli nájsť tretie strany.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania umožňuje dotknutej osobe požadovať od spracovateľa, aby zastavil spracovanie jej osobných údajov, avšak spracovateľ bude môcť naďalej ukladať takéto údaje.

 • Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenosnosť údajov dáva dotknutej osobe právo požadovať od spracovateľa, aby poskytol informácií v štruktúrovanej, bežne používanej a strojom čitateľnej forme tak, aby ich bolo možné poskytnúť inému spracovateľovi údajov bez prekážok.

 • Právo na námietku

Právo na námietku umožňuje dotknutej osobe, aby spracovateľ nemohol ďalej spracovávať jej osobné údaje, ak neexistujú žiadne zákonné dôvody na spracovanie údajov.

 • Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu ľahko vykonáme my. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu pred odvolaním.

 • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Ak nebudeme reagovať na vašu žiadosť do jedného mesiaca, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán a domáhať sa súdnej nápravy.

 

Adresa úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

© COPYRIGHT 2018