Výstava Petra Pollága „Terra incognita“

by Suzanah

Neznáma krajina.

Tajomný a súčasne veľavravný názov výstavy "Terra incognita".

Každý z nás má v sebe množstvo neobjavených krajín. Postupne odhaľujeme nepoznané, stretáme prekvapivé a dychtíme po novom. Hľadáme poznania, študujeme neznáme, aby sme opať zistili, že sme na začiatku. Na konci každej cesty totiž začína sparvidla ďalšia...

Občas si kladiem otázku na koľko sa poznám a koľko ešte budem musieť odhaliť, kým nadobudnem dojem, že som skôr stabilným prístavom, ako nepoznanou krajinou. A vždy v momente, keď  príde pocit poznania a mám tendecie k múdrym istotám typu "mne by sa to nemohlo stať", " som presvedčená, že ja by som reagovala inak", určite si stojím pevne za týmto presvedčením"...., príde moment, ktorý to preverí a prinesie nové poznanie...Poznanie zrejme nemá ohraničené teritóriá. Ponúka len úlomky času, ktoré nás nabádajú ochutnávať seba a život jedinečnými spôsobmi.

„To, že v plynutí času človek spoznáva a stretáva všetko neznáme. Nové miesta, krajiny, veci, ľudí a ich nepoznané duše. O tom je moja tvorba,“ vysvetľuje autor ýstavy, významný slovenský maliar, grafik, ilustrátor a svetobežník Peter Pollág.

Košická výstava Terra incognitta, ktorej slávnostné otvorenie v podobe nádhernej vernisáže už prebehlo v Kasárňach kulturparku dňa 23.11. 2018 po štyridsiatich rokoch  v Košiciach  ponúka  na viac ako šesťdesiatich obrazoch prehľad Pollágovej tvorby za posledné tri desaťročia.

V Košiciach tento Spišský rodák totiž započal svoju umeleckú kariéru. Študoval na košickej strednej umelecko-priemyslovej škole, na ktorú si v príhovore príjemne zaspomínal.

Košická výstava Terra Inkognita predstavuje mnohé z najpodstatnejších diel Pollágovej tvorby. Veľkorozmerné plátna, komornejšie kompozície, súbor ilustrácií a denníky z ciest, ktoré sú autentickou výpoveďou o autorových cestách a neznámich krajinách. Pollágové obrazy rozprávajú o neznámich svetoch, ale aj o odvážnych ľudských snoch, nenaplnených túžbach, očakávania a sklamaniach, o hľadaní i nachádzaní... Diela sa vždy týkajú ľudí a ich vzťahov v rôznych kultúrach.

Nádherné umelcké diela Petra Pollága si budú môcť návštevníci v Košiciach pozrieť do 3. februára 2019.

Autorkou blogu je Suzanah

Foto, zdroj: Suzanah a www.k13.sk

peter-pollag-vystava

Vľavo Suzanah a Peter Pollág

peter-pollag-vystava

peter-pollag-vystava

peter-pollag-vystava

peter-pollag-vystava

peter-pollag-vystava

peter-pollag-vystava

© COPYRIGHT 2018