Talentovaná výtvarníčka Zuzana Petráková. Od IT k maľbe.

So Zuzanou sme strávili jeden horúci augustový podvečer v príjemnom rozhovore o umení, živote a všeličom možnom a nemožnom. Táto mladá inšpiratívna autorka zaujala nie len svojou oku lahodiaciou umeleckou tvorbou, ale aj odvážnou a silnou osobnosťou s chuťou experimentovať. Prečítaj si v nasledujúcom rozhovore…

Zuzka, vieme o tebe, že si všeličo študovala. Prezraď nám, aký bol tvoj štúdijný „príbeh“ ?

Dlho mi nebolo jasné, čo presne by malo byť mojím životným povolaním, takže moje rozhodnutie sa vyvíjalo od toho, čo ma najviac bavilo na strednej škole. Vyštudovala som softvérové inžinierstvo na FIIT STU. No už rok po skončení školy na mňa doľahla obava, že budovanie si kariéry v IT korporácii ma nespraví v živote úplne šťastnou. Začala som uvažovať o arteterapii, umení a psychológii. Študovala som potom ešte súbežne výtvarnú výchovu na Pedagogickej Fakulte Univerzity Komenského a psychológiu na Masarykovej Univerzite. Na výtvarnej výchove som skončila bakalára, psychológiu som po troch rokoch nechala úplne. Medzitým sa mi vyjasnilo, že sa chcem venovať hlavne umeleckej tvorbe a prípadne vedeniu kurzov.

Kedy si sa rozhodla venovať maľbe intenzívnejšie?

Rozhodnutie venovať sa maľbe intenzívnejšie prišlo reálne až pred pár rokmi, dovtedy som sa snažila balansovať čiastočný úväzok v IT sektore a umeleckú činnosť.

Čo bolo tým rozhodujúcim impulzom k tomu asi celkom odvážnemu rozhodnutiu opustiť teplé miestečko v dobre platenom IT sektore ?

Aj keď som sa tomu dlho bránila, nakoniec som dospela k presvedčeniu, že človek reálne nemôže robiť viacero vecí súčasne. Teda ak chce napredovať a mať výsledky. Ja som sa nevenovala poriadne ani budovaniu kariéry v IT, ani maľbe. Bola som úplne frustrovaná keď som prišla unavená z práce domov, bola tma a nemohla som maľovať kvôli zlému svetlu.  

zuzana-petrakovaZdroj: Zuzana Petráková

IT a umenie sú diametrálne odlišné svety.  Kde sa cítiš viac doma ? Máš tendenciu preniesť niečo z IT aj do tvorby ?

Pre mňa je IT spôsob, ktorým sa dajú realizovať rôzne zámery. Dá sa aj tvoriť umenie cez IT. Čiže do budúcna to nie je pre mňa uzatvorená cesta. Teraz mi vyhovuje maľba ako médium, ale určite sa k IT chcem ešte vrátiť. Venujem sa aj performance art (nový cirkus, tanec s ohňom) a plánujem pracovať na vlastných vizuálnych projekciách. Tam by som skĺbila výtvarné umenie s IT.

To znie zaujímavo :-) Na Melone máš viacero abstraktných malieb.  Čím ťa zaujala práve abstraktná tvorba ?

Abstraktná tvorba dáva umelcovi úplnú slobodu. Ja mám na abstraktnej maľbe rada prácu s energiou farby, to ako na mne pri tvorbe pôsobí, skúmanie rôznych farebných kombinácií a techník maľby. Aj keď teraz už tvorím skôr figuratívnu maľbu, stále v nej využívam to, čo som sa naučila pri rokoch práce s abstraktom.

Áno, všimli sme si na iných tvojich maľbách aj viac konkrétnych veci, od slnečníc až po ľudské postavy. Aké posolstvá alebo príbehy zvykneš spracovávať vo svojich maľbách ?

Pôvodne som sa maľbe začala venovať z akéhosi vnútorného pocitu potreby vypovedať moje vnemy, zážitky či nálady. Myslím, že môj posun v maľbe je zrkadlom toho, ako sa vyvíjam ja sama. Čím ďalej tým viac si dovolím „ukázať“ niečo konkrétne. Prechádzala som teda od prírodných a náladových impresií cez symboliku až po figurálny výraz. Momentálne sa v tvorbe hrám s naratívnym obrazom a veľmi ma to baví.

zuzana-ptrakovaZdroj: Zuzana Petráková

Počas rokov sa tvoja tvorba vyvíjala. Ako hodnotíš svoj posun ?

Dlho ma trápilo, že nemám jasný štýl, že sú moje diela veľmi rôznorodé. Teraz viem, že to bola jediná možnosť, ako sa dostať tam, kde som teraz. Skúsila som veľmi veľa prístupov a techník, ktoré sa pomaly spájajú do jedného celku.

Akým spôsobom postupuješ pri maľbe ? Aký je tvoj proces tvorby?

Môj proces tvorby zväčša začína v bode, ktorý sa priamo týka toho, čo prežívam. Môže to byť pohľad, ktorý som videla, situácia, v ktorej som bola. Niekedy je to túžba. Často kombinujem rôzne takéto zážitky a pridávam k nim symbolické prvky (zvieratá, rastliny, predmety...). Nejde mi ale o nejaké dokumentárne či hyperrealistické stvárnenie, skôr o to, aby mal obraz dynamiku a dej. Výtvarne je proces tvorby vždy iný podľa techniky, ktorú použijem.  Nedá sa povedať, že by som mala ustálený postup. Zakaždým je to nové hľadanie toho, ako najlepšie „povedať“ to, čo chcem. Niekedy namaľujem obraz na jedno sedenie, niekedy sa k nemu vraciam dlhšiu dobu.

Sleduješ súčasný art world ? Ako ho vnímaš ? Máš nejakých obľúbencov?

Sledujem umeleckú scénu u nás, aj v zahraničí. Je veľa umelcov, ktorí ma inšpirujú: Guglielmo Castelli, Tomas Harker, Julio Reyes, Henrik Uldalen, Igor Moritz, Margo Sarkisova...

Existuje nejaký/á autor(ka) v umení, ktorý/á ťa ovplyvnil(a) intenzívnejšie ? Ćím ?

Neviem, či by som vedela vybrať jediného umelca. Asi každý, kto vytvorí niečo, čo sa mi páči ma inšpiruje a ovplyvní. Rada aj čítam alebo pozerám sfilmované životopisy velikánov umenia (Basquiat, Schiele, Gogh, Gauguin... ) 

zuzana-petrakova

Zdroj: Zuzana Petráková

Spomímala si, že sa venuješ aj performance art. Povedz nám o tom viac .

Vzdušnej akrobacii sa venujem zhruba štyri roky. Dostala som sa k nej popri iných disciplínach nového cirkusu, ktorý je mojou záľubou. Je to krásny šport a umenie v jednom. Ja cvičím hlavne na kruhu, teraz sa učím šály. Pre mňa je to výborný spôsob udržovať sa vo forme.

Ako si sa k tomu dostala ? Dá sa niekde vidieť tvoje akrobatické vystúpenie ?

K akrobacii som sa dostala na workshopoch nového cirkusu na Slovensku alebo na medzinárodnom European Juggling Convention.  Čisto akrobatických vystúpení nemám za sebou veľa, zopár krát som vystupovala v spolupráci s Súkromným tanečným konzervatóriom Dušana Nebylu v Trnave v rôznych predstaveniach. Na najbližšiu sezónu pripravujem show, kde spojím tanec s ohňom aj akrobaciu na kruhu.

Kde všade si vystavovala svoju tvorbu? 

Zatiaľ som vystavovala hlavne v Bratislave na samostatných aj skupinových výstavách. V zahraničí som mala jednu výstavu v Austrálii, Sawtell Framing & Beachscapes Gallery v New South Wales.

Zuzka,  aké máš plány do budúcna ?

Chcela by som ďalej pracovať na veciach, ktoré robím teraz – naratívne olejomaľby, a tiež skúsiť klasické grafické techniky. Umenie ma baví a verím, že sa mi podarí ísť ďalej cestou, ktorú som si zvolila.

Ďakujeme za rozhovor :-)

Tvorbu Zuzany Petrákovej nájdeš, prípadne kúpiš, ak klikneš tu

zuzana-petrakova

© COPYRIGHT 2018