Ako správne stanoviť cenu pre svoje dielo

 

Dávaš si otázku, ako správne stanoviť cenu pre svoj umelecký výtvor ? Aké faktory určujú jeho cenu? Ok, tu je rada, ako na to.

Cena umeleckého diela sa dá vypočítať podľa vzorca "šírka plus výška (v cm) vynásobená umeleckým faktorom.“  Tento vzorec sa opiera o to, že popri vzniknutých nákladoch, musí byť zohľadnená aj úroveň povedomia samotného umelca. Myšlienka sa zrodila ešte v renesancii, no až umelecká epocha impresionizmu vyvinula tento jednoduchý vzorec .  Aj dnes sa týmto pravidlom riadi mnoho výtvarníkov.

Nezáleží na tom, či ide o olejomaľby, akrylové maľby alebo akvarely. Iba v prípade sôch sa berú do úvahy drahé materiály, ktoré môžu byť zahrnuté v cene. V porovnaní s maľbami sú to však trojrozmerné predmety, takže okrem šírky a výšky musí byť do výpočtu zahrnutá aj hrúbka umeleckého diela.  Vo všeobecnosti možno povedať, že čím väčší rozmer dielo má, tým vyššia je jeho cena. Ak sa však veľmi malý obrázok zdá byť extrémne drahý, je to kvôli faktoru umelca. 

Mladí umelci, ktorí sú na začiatku svojej kariéry, majú nižší  faktor, ktorý sa môže v priebehu času zvyšovať, ak je autor úspešný. Pri neznámych amatérskych autoroch môže začínať tento faktor napr. od čísla 1, úspešnejší a známejší umelci ho majú nad číslom 5. Sochári o niečo vyššie. Horný limit pre umelecký faktor neexistuje. 

Vplyv na faktor umelca je rôznorodý. Najdôležitejši faktor je najmä stupeň uznania daného umelca. Čím slávnejší a populárnejší  umelec je, tým vyššia je jeho trhová hodnota a tým vyšší  je faktor. Čiže medializácia výrazne zvyšuje úroveň povedomia výtvarníka a tým aj jeho cenu. Na faktor mladého výtvaníka môže mať pozitívny vplyv napríklad aj štúdium u známeho umelca. Okrem toho môže umelec zvýšiť svoju hodnotu tým, že sú mu udelené ceny. To mu dáva istú pečať kvality. Tak ako vo všetkom, šťastie má však často osobitný význam aj v umeleckom svete. Takže byť na správnom mieste v správnom čase sa určite vyplatí.  Ideálne je vyhľadávať  príležitosti a vedieť  ich využiť .

© COPYRIGHT 2018